Pensioenplanning

Een goede pensioenplanning begint bij een inventarisatie van uw huidige situatie. Welke pensioenregeling(-en) heeft u nu? Wat heeft u reeds aan lijfrente's opgebouwd? Wat gebeurt er als u niets doet? Hoe staat het met toekomstige inkomsten, beleggingen, spaargelden, uw hypotheek, kinderen, hun studie, etc.?

Wanneer deze inventarisatie uitgevoerd is, wordt er gekeken naar uw eigen wensen en wat er nodig is om het door u gewenste inkomen(na pensionering) op te bouwen. Met de pensioenplanning wordt rekening gehouden met de risico's die u al dan niet wilt lopen en de tijd die nog resteert om te pensioen op te bouwen.

Meer informatie

Belangstelling voor een goed gesprek inzake uw pensioenplanning? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies. Wilt u meer weten over onze werkwijze en tarieven, lees dan ook onze Dienstverlening.