Pensioencommunicatie

Als werkgever heeft u een aantal informatieverplichtingen waar u zich volgens de Pensioenwet aan moet houden. In de huidige pensioenwereld, moet u als werkgever extra alert zijn. Er verandert veel, denk hierbij aan premies die worden verhoogd, pensioenuitkeringen die worden gekort en aanspraken die worden verlaagd.
De arbeidsrelatie is vaak het startpunt voor pensioencommunicatie. Zo moet u bij indiensttreding mogelijkheden en keuzes van de pensioenregeling toelichten en een aanbod doen. Ook bent u betrokken bij belangrijke levensgebeurtenissen (life events) omdat die gevolgen hebben voor het pensioen, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is daarom uw taak ervoor te zorgen dat medewerkers bij een gewijzigde situatie over kennis en inzicht beschikken om de juiste keuze met betrekking tot hun pensioen te maken.

Er zijn dus veel factoren die invloed hebben op het pensioen, waardoor er pensioenonzekerheid ontstaat. Alle ontwikkelingen dient u, als werkgever, door te geven aan uw werknemer. Optimale communicatie is daarom zeer belangrijk. Bon Adviesgroep ondersteunt u bij pensioencommunicatie.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies. Wilt u meer weten over onze werkwijze en tarieven, lees dan ook onze Dienstverlening.