Pensioenadvies

Bon Adviesgroep is gespecialiseerd in onafhankelijk, praktisch en duidelijk pensioenadvies. Of het nu gaat om het opzetten van een hele nieuwe pensioenregeling, een second opinion of een contractverlenging. Als pensioenadviseur proberen wij u zoveel mogelijk te ontzorgen, waarbij we altijd rekening houden met de meest actuele wetgeving.
Bij het geven van pensioenadvies houden wij rekening met uw wensen, de bedrijfscultuur en de aard van de bedrijfswerkzaamheden. Hierdoor zijn onze pensioenadviezen altijd passend voor uw bedrijfssituatie.

Werkgevers

Wij adviseren welke pensioenregeling het beste bij uw bedrijf en bij uw werknemers past. Ook  kijken wij naar de verschillende regelingen en maken een doorrekening van de financiële consequenties.
Zodra er iets verandert in de pensioenwetgeving passen wij uw pensioenregeling daarop aan. Als werkgever bent u verplicht uw werknemers in te lichten over veranderingen in de pensioenregelingen. Bij deze informatieverplichting en pensioencommunicatie kunnen onze pensioenadviseurs u ondersteunen.

Lees hier meer over pensioencommunicatie.

Directeur-Grootaandeelhouder

Voor directeur-grootaandeelhouders gelden andere pensioenregelingen dan voor een werkgever. Wij ondersteunen u bij het bepalen van de hoogte van uw pensioen, hoeveel pensioenlasten u moet betalen en hoe zeker het pensioen moet zijn. Daarnaast kijken we naar zaken als overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wat moet er geregeld zijn voor uw nabestaanden als u komt te overlijden en wat gebeurt er met de pensioenopbouw mocht u arbeidsongeschikt raken? Voor al deze situaties geeft Bon Adviesgroep een duidelijk en begrijpelijk advies. Pensioenberekeningen kunnen indien gewenst worden geïntegreerd met een heldere en begrijpelijke financiële planning. In ons intakegesprek stellen wij samen met u vast welke wensen er precies zijn.

Ondernemingsraden

Wij ondersteunen ondernemingsraden in onderhandelingen met de werkgever. Als ondernemingsraad heeft u instemmingsrecht in zowel de vaststellingen van een nieuwe pensioensregeling, als in het wijzigen of intrekken van een bestaande regeling.

Werknemer

Heeft uw werkgever uw pensioen in beheer bij  Bon? Dan kan uw werkgever ons inschakelen om u, als werknemer, te adviseren en informeren. Voor werknemers controleren onze pensioenadviseurs de pensioenregeling en of er bij wijzigingen rekening wordt gehouden met bestaande voorwaarden.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies. Wilt u meer weten over onze werkwijze en tarieven, lees dan ook onze Dienstverlening.