Onze kwaliteit

Deskundigheid financieel adviseurs

Bij ons kunt u rekenen op deskundig advies. Bon Adviesgroep B.V. is aangesloten bij verschillende organisaties die van hun leden een kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering als de wijze waarop de vakkennis van de adviseurs op peil wordt gehouden.
Hieronder ziet u aan welke kwaliteitsnormen ons kantoor voldoet en over welke vakkennis/diploma’s onze adviseurs beschikken.

Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen

nopd logoDe Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) is een beroepsorganisatie van gespecialiseerde pensioenadviseurs. De leden adviseren bedrijven en particulieren over hun pensioenregeling. Zij onderscheiden zich door te voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit en onafhankelijkheid.

www.nopd.nl